puur onthaasten

Informatie voor werkgevers/medische doorverwijzers

 Het voordeel van mindful werken
 • Het belang van tevreden en gelukkige werknemers is groot. De werknemer is productiever, positiever, als vanzelf meer klantgericht ( intern en extern).
 • lager ziekteverzuim
 • meer ontspanning en effectiviteit in de organisatie
 • verbeterde communicatie en samenwerking
 • authentieker en krachtiger leiderschap

Stress hoort bij arbeid en presteren. Als deze echter te lang aanhoudt heeft dit negatief effect op de arbeidsprestatie. De concentratie neemt af, de tevredenheid daalt en de negativiteit kan andere werknemers beïnvloeden. Dit is voelbaar en merkbaar in de prestaties van het bedrijf of het desbetreffend team en zelfs in het ziekteverzuim.

Het vergroten van  het werken met plezier vergt veel kennis en expertise. Sommige bedrijven zijn hierin heel inventief, sommigen zijn hierin traditioneel en het hangt ook sterk af van het werkgebied in hoeverre hierin geïnvesteerd kan worden. De overheid stimuleert  mindfulnesstraining  voor werknemers te lezen in de toolbox duurzame inzetbaarheid van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. Hierin wordt de training gezien als instrument voor mentale gezondheid en onderdeel van duurzame inzetbaarheid

Een van die gebieden is het bewustzijn van degenen die in de organisatie werken en daarbij spelen zeer algemene vragen een rol als:

 • hoe houd ik onder stress voldoende overzicht?
 • ken ik mijn grenzen en hoe zorg ik daarvoor?
 • hoe blijf ik klantvriendelijk ook als ik met lastige klanten te maken heb?
 • hoe ga ik om met werk dat niet af is?
 • wanneer en hoe neem ik pauze?
 • hoe ga ik om met feedback geven en feedback ontvangen?
 • hoe draag ik zelf bij aan een productieve of juist onproductieve werksfeer?

Vanuit mijn werk in de Heelpraktijk heb ik veel ervaring op dit gebied door mijn jarenlang coachings- en supervisiewerk, door meditatiebegeleiding, life-coaching, burn-outcoaching, zowel op individuele basis als door het geven en meewerken aan talloze trainingen.

De Heelpraktijk kan  in -companymindfulnesstrainingen voor uw werknemers aanbieden,  daarnaast/of individuele begeleiding in de vorm van life-coaching, burn-out re-integratie coaching en supervisie. Ik beschik daarnaast over een snel en flexibel inzetbaar netwerk als het gaat om conflictmanagement en om vragen naar zingeving. Omdat mijn organisatie heel eenvoudig is zijn mijn kosten laag en mijn tarieven zeer aantrekkelijk.

Een paar wetenswaardigheden.
Arbeidsverzuim

Een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim  is psychisch gerelateerd en wordt veroorzaakt door werkstress. Minister Asscher van SZ en Werkgelegenheid gaat dit de komende jaren bespreekbaar maken om dit samen met werkgevers en werknemers aan te pakken.

De reductie van stress na een mindfulnesstraining is 40%!!

Het uitspreken of bespreekbaar maken van stress is in veel bedrijven nog een taboe, waardoor het probleem niet opgelost wordt en itt groter wordt. ten koste van beide partijen.

Onderzoekscijfers door TNO/CBS (2013): 40 % vindt het werk mentaal belastend, 25% ervaart altijd een hoge werkdruk, 40% heeft behoefte aan maatregelen om overmatige stress te voorkomen, 12% heeft een burnout

 

 

 

Volgens de richtlijn overspannng en burn-out 2011  was het gemiddelde verzuim in dat jaar 53 dagen.

SOLK = somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten

Dit zijn klachten die langer dan enkele weken duren en waarbij bij adequaat medisch onderzoek geen aandoening wordt gevonden die de klachten voldoende verklaart.

Bij deze problematiek spelen de volgende factoren een rol, meestal alle bij elkaar:

 • somatische klachten
 • cognitieve en emotionele problematiek
 • sociale en gedragsmatige problematiek

Om het in de termen van mijn werk als therapeut in de Heelpraktijk te zeggen: lichaam, ziel en geest werken in elkaar en met elkaar. Daar waar het lichamelijke in disbalans is geraakt ten opzichte van ziel en geest blijken trainingen als MBSR Mindfulness een hulp. Betere balans op het emotionele en cognitieve vlak uit zich in verbetering op het somatische vlak. Eigenlijk weet bijna iedereen uit eigen ervaring wel dat dit zo werkt. Alleen wordt het bij verstoring vanaf een zekere escalatie specialistenwerk om deze balans te hernieuwen. De Mindfulnessmethode, mits kundig toegepast,  is evidenced based  en dat maakt haar betrouwbaar.

Medisch

Mindfulnesstrainingen worden ingezet bij onverklaarde of onverklaarbare klachten in de huisartsenprakijk en kunnen tot verrassende verbeteringen leiden.

Mindfulness wordt ingezet voor het beter leren omgaan met  ziekte, de angst voor of ten gevolge van ziekte, voor herstel na reintegratie en bij chronische ziekte en pijnklachten. Er zijn onderzoeken gedaan bij chronische ziekten als reuma en kanker.

In overleg kan mindfulness een belangrijke rol spelen bij de behandeling van depressies. Daar mindfulness trainingskarakter heeft is overleg tussen behandelend arts en mindfulnesstherapeut van essentieel belang. Mindfulness heeft vaak niet zoveel zin in een acuut stadium van depressie, maar daarentegen veel zin als vervolg- of nabehandeling om terugval te voorkomen of te verminderen.

Vakbekwaamheid

Bij al deze dingen geldt echter:

De trainer

Het begeleiden van een mindfulnesstraining vereist veel innerlijke discipline, ruime ervaring met eigen mediteren en een geschoolde therapeutische grondhouding om andere mensen, cursisten, patïenten of cliënten hierin succesvol te begeleiden.

De Vereniging voor Mindfulness Based Trainers in Nederland en Vlaanderen VMBN biedt de kwaliteitsbewaking door eisen te stellen aan bevoegdheid en bekwaamheid van haar leden en naast dat ik mij voortdurend verder ontwikkel  voldoe ik ook aan deze eisen.

Daarnaast ben ik opgeleid als LVSC supervisor en coach en als dramatherapeut.

Tagwolk